Welcome to the DofE in Wales Croeso i DofE Cymru

Ar hyn o bryd mae dros 20,000 o bobl ifainc yn cymryd rhan yn y DofE led led Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r DofE yng Nghymru yn rhedeg mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, colegau, prifysgolion ac yn y gweithle. Felly, ble bynnag yr ydych, os ydych rhwng 14 a 25 ac am wneud y gorau o fywyd beth am gymryd rhan? Y mae 56 awdurdod gweithredol yng Nghymru sydd a’r trwydded i rhedeg y DofE o fewn eu ardal, Ewch at y tudalen ‘Licensed Organisations’ am yr un sydd yn eich ardal.

At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout Wales through the medium of both Welsh and English. The DofE in Wales is run at schools, youth clubs, colleges, universities and in the workplace. So wherever you are , if you’re between 14 and 24 and want to make the most out of life why not take part? There are 56 Licensed Organisations throughout Wales licensed to run DofE programmes within their area.gg

Welcome to the DofE in Wales

At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout.
At present nearly 20,000 young people are participating in the DofE throughout.

Stephanie Price

Director/Cyfarwyddwraig

Ian Gwilym

Y DofE- Cymru - Operations and Partnerships Executive,The DofE-Wales

Hannah Morgan

Swyddog Gweithredu/Operations Officer

Melanie Cursons

Swyddog Gweithredu/Operations Officer

Bryn Evans

Swyddog Gweithredu/Operations Officer

Catherine Jeffreys

Executive Officer/Swyddog Gweithredol

Rhian McDonough

Project Support & Administrative Officer/Swyddog Cefnogi Prosiect a Gweinyddu

Susan Wildee

Administrative Officer/Swyddog Gweinyddu

Beverley Williams-Pugh

Wales Assessor Network Administration Officer/Swyddog Gweinyddu Rhwydwaith Asesu Cymru

Katrina Long

Swyddog Gweithredu/Operations Officer

Jenny Atkins

Swyddog Gweithredu/Operations Officer

Contact

wIDGET

Contact

  1. wIDGET

wIDGET

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer