Gwnewch eich DofE

“Mae gwneud fy DofE yn un o’r profiadau gorau rwyf wedi ei gael yn fy mywyd.” Toni Ann Wood, deiliad Gwobrau Efydd, Arian ac Aur

Mae Toni Ann yn gwybod o brofiad sut mae DofE yn ehangu gorwelion, sgiliau a chyfeillion. Eich tro chi yw hi nawr. Mae’n daith hwyliog a gwerthfawr lle cewch dyfu mewn hyder a dod yn fwy annibynnol. Mae cyflawni Gwobr DofE yn agor drysau i gyfleoedd addysg a gwaith i unrhyw unigolyn ifanc. Gwirfoddolwch, cadwch yn heini, dysgwch, ewch ar alldeithiau…mae’n un antur anhygoel ar ôl y llall na wnewch fyth ei anghofio. Ewch amdani!

A ydych yn 14-24 oed? Gwnewch eich DofE

A ydych yn 14-24 oed? Gwnewch eich DofE

Mae DofE yn ymwneud â mynd y filltir ychwanegol – ennill sgiliau newydd, gwthio eich hun yn gorfforol, helpu eraill ac edrych ar diriogaethau newydd. Ar yr un pryd, cewch wneud cyfeillion, cewch brofiadau ac atgofion a fydd yn parhau am byth.

Nid oes ots pwy ydych chi nac o le yr ydych yn dod, ar yr amod eich bod yn 14 i 24 oed. Gallwch ddewis y gweithgareddau sy’n eich cymell ac yn mynd â chi ar eich taith bersonol eich hun. Gwyddwn gan gyfranogwyr eraill fod DofE yn eich cynorthwyo i sefyll allan o’r dorf wrth ymgeisio am goleg, prifysgol neu swyddi. A ydych yn barod i wybod beth all DofE wneud i chi?

A ydych wedi dechrau eich rhaglen DofE yn barod? Dyma ddolenni defnyddiol i’ch cynorthwyo ar eich taith DofE.

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf
Rhieni a Gofalwyr

Rhieni a Gofalwyr

Dychmygwch roi’r cyfle i’ch plentyn gyflawni eu gorau glas. Cyflwynwch hwy i DofE ac fe wnânt fagu sgiliau gwerthfawr, cael profiadau anhygoel a gwneud ffrindiau oes.

Ar agor i rywun sy’n 14 i 24 oed (nid yn unig y rhai sy’n hoffi’r awyr agored), mae DofE yn annog gwaith tîm a chyfathrebu cymdeithasol ac yn cynorthwyo pobl ifainc i sefyll allan o’r dorf wrth ymgeisio am brifysgol a swyddi.

Mae ein Pecyn Croeso a system ar-lein, eDofE, yn gwneud y broses yn esmwyth iawn a gallwch fod yn dawel eich meddwl mai ein blaenoriaeth yw diogelwch eich plentyn. A oes gennych amser i gael gwybod mwy?

Chwiliwch am eich canolfan DofE agosaf

In order to view our website, you need to upgrade your browser. Please consider the following options.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer